Välkommen till näringslivsföreningen iTorsby
Vi jobbar aktivt för vidareutveckling av Torsbys näringsliv och besöksnäring

Om oss

Föreningen grundades december 2017 i genom BID-projektet Centrumutveckling i Torsby kommun.

Vi vill stimulera handel och service inom kommunen och samtidigt bredda samverkan mellan de olika näringslivsenheterna i området Torsby kommun. Genom event och olika arrangemang vill vi öka attraktiviteten och upplevelsen och på så vis ökar vi trivseln och värnar om den framtida utvecklingen i Torsby.

Styrelse

Ordförande

Christian Fryklund

AB Karl Hedin Bygghandel

Kassör

Eva-Lena Sahlström

Prima Sport

Ledamot

Per Frykedal

Brandfactory

Ledamot

Gunnar Augustsson

Gunnars Catering

Ledamot

Ann-Christin Laack

Swedbank

Ledamot

Anna-Lena Carlsson

Tuab

Ledamot

Håkan Laack

Torsby Bostäder

Ledamot

Eva Larsson

Torsby kommun

Ledamot

Thomas Stjerndorff

Torsby kommun